Anketa percepcijE građana (NSCP-BiH)

Projekat MEASURE-BiH sprovodi Anketu percepcija građana u Bosni i Hercegovini (NSCP-BiH) u cilju analize trendova i opštih stavova bh. građana o vlastima, vladavini prava, korupciji, građanskom učešću i organizacijama civilnog društva, medijima, socijalnoj uključenosti, razvoju omladine, te drugim temama. Anketa se sprovodi na godišnjoj osnovi. 

Četiri ključna cilja Ankete su:

  1. da prikupi podatke o percepciji bh. građana kako bi informirati strateško planiranje i programiranje USAID-a;
  2. da prikupi podatke za USAID/BiH projektne indikatore koje mjere percepcije građana u okviru USAID/BiH Plana upravljanja učincima (PMP);
  3. da prikupi podatke o javnom mnijenju o temama pravosuđa za Indeks efektivnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini (IEP-BiH); i
  4. da istraživačima u oblastima društvenih nauka pruži informacije o percepcijama bh. građana u raznim oblastima kroz ponavljajuće uporedne podatke, tj. podatke presjeka na reprezentativnom uzorku za BiH.
Anketa se sprovodi uz pomoć ‘kompjuterski potpomognutog sistema ispitivanja’ (CAPI) reprezentativnom uzorku civilnog, neinstitucionaliziranog stanovništva preko 18 godina starosti u BiH. Dizajn Ankete je rigorozan sa slučajnim uzorkovanjem koje osigurava reprezentativnost, što nam omogućava da mjerimo preciznost procjena kroz granice greške i intervale pouzdanosti. Veliki uzorak nam omogućuje obavljanje statističkih testova kako bi se utvrdilo da li postoje značajne razlike između entiteta ili drugih podgrupa.

Do sada je sprovedeno sedam talasa Ankete. Izvještaji koji predstavljaju glavne nalaze i informacije o dizajnu uzorka i procesu prikupljanja podataka za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, i 2021. godinu su dostupni ovdje:


1. NSCP-BiH 2015 IZVJEŠTAJ

click on the image to download file

2. NSCP-BiH 2016 IZVJEŠTAJ

                                                          click on the image to download file

 

    3. NSCP-BiH 2017 IZVJEŠTAJ

 click on the image to download file


 

 

 4. NSCP-BiH 2018 IZVJEŠTAJ

click on the image to download file

        5. NSCP-BiH 2019 IZVJEŠTAJ

click on the image to download file

6. NSCP-BiH 2020 IZVJEŠTAJ

click on the image to download file

6. NSCP-BiH 2021 IZVJEŠTAJ

                                                    click on the image to download file